Renovering

Ankarspel
Badplattform
Belysning
Bogpropeller
Elinstallation
Färskvatten
Kylbox
Navigationsinstrument
Sittbrunn
Toalett
Värmare
Övrigt

Färskvatten

Nya slangar, hydroforpump under durken i salongen. Varmvattenberedare installerat i det stora stuvutrymmet på babordssidan, dock ej inkopplat än…

mouseover