Renovering

Ankarspel
Badplattform
Belysning
Bogpropeller
Elinstallation
Färskvatten
Kylbox
Navigationsinstrument
Sittbrunn
Toalett
Värmare
Övrigt

Värmare

Dieseldriven luftvärmare Ebersprächer Airtronic D4 med elektronisk styrpanel.

Värmaren installerades redan hösten 2010 - utan den hade det inte varit möjligt att arbeta under två vintrar! Det var verkligen rätt investerade pengar!

Värmaren installerad i det stora stuvutrymmet om babord.

Två inblåsningsventiler i salongen, en i förpiken och en i akterruffen.

Kontrollpanel vid navigationsplatsen inne i salongen.

mouseover