Renovering

Ankarspel
Badplattform
Belysning
Bogpropeller
Elinstallation
Färskvatten
Kylbox
Navigationsinstrument
Sittbrunn
Toalett
Värmare
Övrigt

Övrigt

Maststödet renoverat, cable-port för kabelstammen från stormasten.

Nya lås i skjutluckorna.

16 kg akterankare med ankarolina.

Ankarlanterna, vindmätare, vindex, antenner (VHF, stereo, TV) monterade i masttopparna.

mouseover