Renovering

Ankarspel
Badplattform
Belysning
Bogpropeller
Elinstallation
Färskvatten
Kylbox
Navigationsinstrument
Sittbrunn
Toalett
Värmare
Övrigt

Kylbox

Stort kylbox, ca 75 L, med dubbelisolering i botten. Kylaggregatet Isotherm 3251 SP ASU med intelligent kylmagasin i kylboxen samt vattenkylning i avloppet från diskhon.

mouseover